hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 01/KH-BCĐ
Ngày ban hành 07/01/2022
Người ký Ông Phạm Viết Tích – Phó Trưởng ban/ GĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 07/01/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về Thẩm định các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn tinh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 07/01/2022
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 01/KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com