hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch 03/KH-BCĐ
Ngày ban hành 10/12/2021
Người ký Ông Ngô Tấn - Ủy viên thường trực/ PGĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Kế hoạch 03/KH-BCĐ ngày 10/12/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về thẩm định các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ngày có hiệu lực 10/12/2021
Tài liệu đính kèm Kế hoạch 03/KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com