hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch 01/KH-BCĐ
Ngày ban hành 06/12/2021
Người ký Ông Ngô Tấn - Ủy viên thường trực/ PGĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 06/12/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về Tập huấn quy trình thực hiện, đánh giá, xét công nhận
thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ngày có hiệu lực 06/12/2021
Tài liệu đính kèm Kế hoạch 01/KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com