hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 29/BCĐ-VPĐPNTM
Ngày ban hành 19/11/2021
Người ký Ông Ngô Tấn - Ủy viên thường trực/ PGĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 29/BCĐ-VPĐPNTM ngày 19/11/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc hồ sơ đề nghị công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới 2020
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ngày có hiệu lực 19/11/2021
Tài liệu đính kèm Công văn số 29/BCĐ-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com