hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 1945/QĐ-TTg
Ngày ban hành 18/11/2021
Người ký Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Ngày có hiệu lực 18/11/2021
Tài liệu đính kèm Quyết định số 1945/QĐ-TTg
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com