hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 3361/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2021
Người ký Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 3361/QĐ-UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 17/11/2021
Tài liệu đính kèm Quyết định số 3361/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

phụ lục https://file-qoffice.quangnam.gov.vn/_download/files-live/2021/11/20211117/43a5bcc0-37a4-41df-8078-fd152415bfae.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com