hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM ngày 13/10/2021
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Ông Ngô Tấn - Ủy viên thường trực/ PGĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM ngày 13/10/2021 về việc tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ngày có hiệu lực 13/10/2021
Tài liệu đính kèm Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM ngày 13/10/2021
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com