hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 473/QĐ-SNN&PTNT
Ngày ban hành 16/09/2021
Người ký Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN & PTNT
Trích yếu Quyết định số 473/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/9/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các mô hình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 16/09/2021
Tài liệu đính kèm Quyết định số 473/QĐ-SNN&PTNT
Văn bản liên quan

 

Phụ lục kèm theo:

Phụ lục 1.

Phụ lục 2.

Phụ lục 3.

Phụ lục 4.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com