hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM
Ngày ban hành 15/09/2021
Người ký Ông Ngô Tấn - Ủy viên thường trực/ PGĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM ngày 15/9/2021 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ngày có hiệu lực 15/09/2021
Tài liệu đính kèm Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com