hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 19/BCĐ-VPĐP
Ngày ban hành 07/09/2021
Người ký Ông Ngô Tấn - Ủy viên thường trực/ PGĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 19/BCĐ-VPĐP ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả các tiêu chí NTM, tình hình thực hiện, giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM năm 2021 và kết quả xử lý nợ XDCB trong Chương trình NTM
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ngày có hiệu lực 07/09/2021
Tài liệu đính kèm Công văn số 19/BCĐ-VPĐP
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com