hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn 121/VPĐPNTM-HCTH
Ngày ban hành 07/09/2021
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng Điều phối Nông tỉnh
Trích yếu Công văn số 121/VPĐPNTM-HCTH ngày 07/9/2021 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh về việc tuyên truyền cuộc thi "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" và "Vườn - Tường - Đường đẹp" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Nông tỉnh
Ngày có hiệu lực 07/09/2021
Tài liệu đính kèm Công văn 121/VPĐPNTM-HCTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com