hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 05/KH-VPĐPNTM
Ngày ban hành 14/06/2021
Người ký Ông Ngố Tấn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Kế hoạch số 05/KH-VPĐPNTM ngày 14/6/2021 của Văn phòng Điều phối NTM Kế hoạch Làm việc với các địa phương về Đề án hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh
Ngày có hiệu lực 14/06/2021
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 05/KH-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com