hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 18/BTC-TTK
Ngày ban hành 30/08/2021
Người ký Ông Ngô Tấn - PGĐ Sở NN&PTNT/PTB TC cuộc thi
Trích yếu Công văn số 18/BTC-TTK của Ban Tổ chức cuộc thi NTM kiểu mẫu và Vườn - Tường - Đường đẹp về việc hướng dẫn hồ sơ tham gia cuộc thi "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" và " Vườn - Tường - Đường đẹp" trên địa bàn tỉnh năm 2021
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức cuộc thi khu dân cư NTM kiểu mẫu và Vườn - Tường - Đường đẹp
Ngày có hiệu lực 30/08/2021
Tài liệu đính kèm Công văn số 18/BTC-TTK
Văn bản liên quan

Cac PL kem theo CV hương dan cuoc thi 8 2021

PL 2, PL 4_1, 4_2, 4_3 HUONG DAN DIEM CHAM THI

PL 04 mau 01 den 10

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com