hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 103/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 04/08/2021
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 103/VPĐPNTM-KHNV ngày 04/8/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh v/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Ngày có hiệu lực 04/08/2021
Tài liệu đính kèm Công văn số 103/VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

DE AN NTM QUANG NAM 2021 2025 LAN 2

DU THAO NGHI QUYET TINH UY

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com