hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 22/QĐ-VPĐPNTM
Ngày ban hành 06/08/2021
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Quyết định số 22/QĐ-VPĐPNTM ngày 06/8/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc Phê duyệt danh sách thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Ngày có hiệu lực 06/08/2021
Tài liệu đính kèm Quyết định số 22/QĐ-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com