hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 5147/KH-UBND
Ngày ban hành 09/08/2021
Người ký Ông Trần Văn Tân - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Kế hoạch số 5147/KH-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Ngày có hiệu lực 09/08/2021
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 5147/KH-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com