hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Nghị quyết số 25/2021/QH15
Ngày ban hành 12/08/2021
Người ký Ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch QH nước CHXHCNVN
Trích yếu Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 12/8/2021 của Quốc hội nước CHXHCNVN phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Ngày có hiệu lực 12/08/2021
Tài liệu đính kèm Nghị quyết sô 25/2021/QH15
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com