hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 2252/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2021
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Ngày có hiệu lực 09/08/2021
Tài liệu đính kèm Quyết định số 2252/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com