hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 95/QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/07/2021
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 95/QĐ-BTC ngày 16/7/2021 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Ngày có hiệu lực 16/07/2021
Tài liệu đính kèm Quyết định số 95/QĐ-BTC
Văn bản liên quan

Phụ lục kèm theo QĐ số 95/QĐ-BTC Thể lệ cuộc thi

Phụ lục kèm theo QĐ số 95/QĐ-BTC Bảng thang điểm chấm

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com