hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 90/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 13/07/2021
Người ký Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 90/QĐ-BCĐ ngày 13/7/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Ngày có hiệu lực 13/07/2021
Tài liệu đính kèm Quyết định số 90/QĐ-BCĐ
Văn bản liên quan

Phụ lục Quyết định số 90/QĐ-BCĐ

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com