hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 237/TB-UBND
Ngày ban hành 24/06/2021
Người ký Ông Võ Văn Viên - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 237/TB-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2021
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 24/06/2021
Tài liệu đính kèm Thông báo số 237/TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com