hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 1437/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/05/2021
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - Phó CT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2023
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Ngày có hiệu lực 27/05/2021
Tài liệu đính kèm Quyết định số 1437/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục I kèm theo Nghị quyết 28

Phụ lục II kèm theo Nghị quyết 28

Nghi quyết xây dựng hệ thống truyền thanh

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com