hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 1836/BNN-VPĐP
Ngày ban hành 31/03/2021
Người ký Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trích yếu V/v tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2021
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày có hiệu lực 31/03/2021
Tài liệu đính kèm Công văn số 1836/BNN-VPĐP
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com