hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 1261/BNV-TCBC
Ngày ban hành 27/03/2021
Người ký Bộ Nội vụ
Trích yếu V/v Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Ngày có hiệu lực 27/03/2021
Tài liệu đính kèm Công văn số 1261/BNV-TCBC
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com