hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 559/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2021
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Ngày có hiệu lực 03/03/2021
Tài liệu đính kèm QĐ_559_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục Quyết định số 559/QĐ-UBND

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com