hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 1008/UBND-KTN
Ngày ban hành 01/03/2021
Người ký Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 1008/UBND-KTN ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh V/v không xây dựng NTM đối với các xã Bình Minh, huyện Thăng Bình và 05 xã: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương, thị xã Điện Bàn
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 01/03/2021
Tài liệu đính kèm CV_1008_UBND-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com