hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 08/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 04/02/2021
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 08/VPĐPNTM-KHNV ngày 04/02/2021 của VPĐPNTM tỉnh V/v rà soát, bổ sung số liệu xây dựng Đề án hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và Đề án cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với các huyện miền núi cao
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ngày có hiệu lực 04/02/2021
Tài liệu đính kèm CV_08_VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Đề cương và Phụ lục kèm theo CV 08 (file W)

Dự thảo các Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com