hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 12/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 01/02/2021
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 12/QĐ-BCĐ ngày 01/02/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh
Ngày có hiệu lực 01/02/2021
Tài liệu đính kèm QĐ_12_QĐ-BCĐ
Văn bản liên quan

Nội dung kèm theo QĐ

PL kèm theo QĐ

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com