hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 394/BNN-VPĐP
Ngày ban hành 19/01/2021
Người ký Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 394/BNN-VPĐP ngày 19/01/2021 của Bộ NN&PTNT V/v tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM trong năm 2021
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày có hiệu lực 19/01/2021
Tài liệu đính kèm CV_394_BNN-VPĐP
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com