hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Ông Phan Việt Cường - Chủ tịch HĐND tỉnh
Trích yếu Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế khuyến khích đầu tự xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 25/01/2021
Tài liệu đính kèm NQ_04_2021_NQ-HĐND
Văn bản liên quan

Phụ lục kèm theo NQ

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com