hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 14/TB-UBND
Ngày ban hành 18/01/2021
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 14/TB-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 18/01/2021
Tài liệu đính kèm TB_14_TB-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục kèm theo QĐ

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com