hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 4004/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2020
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020 thuộc "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 31/12/2020
Tài liệu đính kèm QĐ_4004_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com