hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Báo cáo số 237/BC-UBND
Ngày ban hành 30/12/2020
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 30/12/2020
Tài liệu đính kèm BC_237_BC-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

Phụ lục IV

Phụ lục Va

Phụ lục Vb

Phụ lục Vc

Phụ lục Vd

Phụ lục VI

Phụ lục VII

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com