hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS
Ngày ban hành 28/12/2020
Người ký Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Trích yếu Quyết định số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 28/12/2020 của Bộ NN&PTNT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày có hiệu lực 28/12/2020
Tài liệu đính kèm QĐ_5317/QĐ-BNN-CBTTNS
Văn bản liên quan

Phụ lục kèm theo QĐ

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com