hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2020
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh V/v quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 10/01/2021
Tài liệu đính kèm QĐ_23_2020_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục kèm theo QĐ

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com