hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Nghị quyết số 69/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2020
Người ký Ông Phan Việt Cường - Chủ tịch HĐND tỉnh
Trích yếu Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 08/12/2020
Tài liệu đính kèm NQ_69_NQ-HĐND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com