hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 155/BCĐ-KTN
Ngày ban hành 05/11/2020
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 155/BCĐ-KTN ngày 05/11/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và đăng ký Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh
Ngày có hiệu lực 05/11/2020
Tài liệu đính kèm CV_155_BCĐ-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com