hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 407/TB-UBND
Ngày ban hành 04/11/2020
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 407/TB-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đến hết quý III/2020 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 04/11/2020
Tài liệu đính kèm TB_407_TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com