hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 2840/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 2)
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 16/10/2020
Tài liệu đính kèm QĐ_2840_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com