hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 1409/QĐ-TTg
Ngày ban hành 15/09/2020
Người ký Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của TTCP Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày có hiệu lực 15/09/2020
Tài liệu đính kèm QĐ_1409_QĐ-TTg
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com