hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 108/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 28/09/2020
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 108/VPĐPNTM-KHNV ngày 28/9/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v khen thưởng trong Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 và tổng kết giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ngày có hiệu lực 28/09/2020
Tài liệu đính kèm CV_108_VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com