hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 105/VPĐPNTM-HCTH
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 105/VPĐPNTM-HCTH ngày 16/9/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v tham gia viết bài Kỷ yếu 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh
Ngày có hiệu lực 16/09/2020
Tài liệu đính kèm CV_105_VPĐPNTM-HCTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com