hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 2354/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/08/2020
Người ký Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày27/8/2020 của UBND tỉnh Về tặng thưởng xi măng cho các thôn đạt chuẩn bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" năm 2019
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 27/08/2020
Tài liệu đính kèm QĐ_2354_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com