hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kết luận số 54-KL/TW
Ngày ban hành 07/08/2019
Người ký Ông Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư
Trích yếu Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Ngày có hiệu lực 07/08/2019
Tài liệu đính kèm KL_54_KL/TW
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com