hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 4355/UBND-KTN
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 4355/UBND-KTN ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh V/v tập trung triển khai thực hiện các dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, ngành nghề nông thôn và Chương trình OCOP từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 31/07/2020
Tài liệu đính kèm CV_4355_UBND-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com