hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 2041/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/07/2020
Người ký Ông Trần Văn Tân - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh V/v cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hội An
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 30/07/2020
Tài liệu đính kèm QĐ_2041_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com