hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 4232/UBND-KGVX
Ngày ban hành 28/07/2020
Người ký Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 cấp bách trong tình hình hiện nay
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 28/07/2020
Tài liệu đính kèm CV_4232_UBND-KGVX
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com