hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 4201/UBND-KGVX
Ngày ban hành 25/07/2020
Người ký Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 4201/UBND-KGVX ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 25/07/2020
Tài liệu đính kèm CV_4201_UBND-KGVX
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com