hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kết luận số 699-KL/TU
Ngày ban hành 17/07/2020
Người ký Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy
Trích yếu Kết luận số 699-KL/TU ngày 17/7/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về thực hiện quy hoạch và định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 17/07/2020
Tài liệu đính kèm KL_699_KL/TU
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com