hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 3308/UBND-KTN
Ngày ban hành 18/06/2020
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 3308/UBND-KTN ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh V/v lùi thời gian hoàn thành các mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 18/06/2020
Tài liệu đính kèm CV_3308_UBND-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com